Visată de Hunor Baróti, Manierart este o inițiativă organizată în mod liber. Ea îmbină creațiile unor artiști independenți, realizând opere narative. Manierart și-a făcut un renume prin conceperea și realizarea de expoziții permanente sau temporare pentru muzee și galerii din țară și străinătate. De asemenea, ea se ocupă și de restaurarea monumentelor istorice. Activitatea sa diversificată depășește granițele artei plastice aplicate. Prin creațiile sale, Manierart tinde spre o unitate a mijloacelor de expresie, deschisă și către artele adiacente.