A csíkszentmihályi római katolikus templom kőelemeinek restaurálása

Varjúvár kincse

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum homlokzati címerének rekonstruálása

A kolozsvári Szent Mihály-templom kerítésének javítási munkálatai

Capella Christi

Kőkapu-restaurálás