Minerale, roci și flori de mină

Expoziție permanentă
Client

Muzeul Tarisznyás Márton / Gheorgheni / 2008