Anna – ipostaze ale destinelor feminine din Ținutul Secuiesc

Expoziție temporară
Client

Muzeul Național Maghiar / Budapesta / 2016