Fejezetek a Tamási Áron Gimnázium 425 éves történetéből

Időszakos kiállítás
Megrendelő

Haáz Rezső Múzeum / Székelyudvarhely / 2018