Anna – asszonysors a XX. században

Időszakos kiállítás
Megrendelő

Haáz Rezső Múzeum / Székelyudvarhely / 2015
Maros Megyei Néprajzi és Népművészeti Múzeum / Marosvásárhely / 2016
Tarisznyás Márton Múzeum / Gyergyószentmiklós / 2018